כהנים

הדת הנוצרית היא השלטת באירופה המיתית, ואינה סובלנית במיוחד כלפי דתות אחרות, כך שמרבית נושאי הקסם האלוהי הם שליחי הכנסיה, אם כי ניתן למצוא פה ושם עוד אי אלו אנשים שיכולים לחולל ניסים בכוח האמונה שלהם (בעיקר יהודים ושאמאנים של דתות פאגאניות). כולם מסתירים את הכוחות האלו מפני הכנסייה, שכן אחרת דינם מוות, וחלקם אף מסתירים את זהותם (לא טוב במיוחד להיות יהודי בתקופה הזו, ופאגאנים נרדפים ע"י הכנסיה).

כהנים

Back to the basics OMnia