דרואידים

דרואידים הם זן הולך ונעלם באירופה המיתית. הפאגאנים כולם נרדפים על ידי הכנסיה, אך בעלי היכולות הקסומות שביניהם נרדפים ביתר שאת ועד חורמה. עם זאת, כוחה של הכנסייה בעיקר בערים וסביבתן, ובאיזורים הכפריים האנשים עדיין מודעים היטב לכוחו של הטבע, ולכן ניתן למצוא שם, במסתור, חורשות דרואידים, חלקן אף לא קטנות.

דרואידים

Back to the basics OMnia