Home Page

ברוכים הבאים!

האתר הזה יעזור לנו לשמור פרטים על הקמפיין, ויהווה מקום בו נוכל לרכז את כל המידע כך שיהיה נגיש.

הקמפיין מתרחש באירופה המיתית – אירופה של ימי הביניים, אך עם קסם וחיות קסומות כחלק מהעולם (גם אם בשוליים). אנו נתרכז באנגליה, והקמפיין יתחיל בעיירה לין, עיירת נהר קטנה. קסם ארקני אצל בני אדם מופיע בעיקר בצורה של קוסמים ו מכשפות, אך בהחלט יתכן להתקל בו אצל זמר נודד מוכשר, או נפח בעל יכולות אגדתיות. המקור של הקסם לא ברור – חלק טוענים שזו מתנת האל, אחרים טוענים שהוא מגיע מפיות, ולא חסרים כאלו שחושבים שמדובר בעסקה עם השטן. קסם אלוהי נמצא אצל כהנים ו דרואידים.

מקומות חשובים:

סיפורים:

Home Page

Back to the basics OMnia